Co powinno być typowe dla renomowanego hotelu? Aby móc taki obiekt uznać za godny odwiedzenia trzeba odnaleźć w nim szereg współdziałających ze sobą komponentów. Korzystny rodzaj lokalizacji hotelu to jedna z takich cech. W zależności od tego,